Λογαριασμός

Βρες όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για το λογαριασμό σου.
Υπόδειγμα λογαριασμού
 • Σελίδα 1
 • Σελίδα 2
 • Σελίδα 3
 • Σελίδα 4
 • Nova3play
 • Nova3play
 • Nova3play
 • Nova3play
1.   Κατηγορία υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα βρεις αναλυτικά την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που διαθέτει το πρόγραμμά σου.

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.
Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η φραγή υπηρεσιών λόγω οφειλών, με την πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού γίνεται άμεση επανασύνδεση των υπηρεσιών σου.

Υπόδειγμα λογαριασμού
 • Σελίδα 1
 • Σελίδα 2
 • tv
 • tv
1.   Κατηγορία υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα βρεις αναλυτικά την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που διαθέτει το πρόγραμμά σου.

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.
Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η φραγή υπηρεσιών λόγω οφειλών, με την πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού γίνεται άμεση επανασύνδεση των υπηρεσιών σου.

Υπόδειγμα λογαριασμού
 • Σελίδα 1
 • Νova2play
1.   Κατηγορία υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα βρεις αναλυτικά την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που διαθέτει το πρόγραμμά σου.

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.
Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η φραγή υπηρεσιών λόγω οφειλών, με την πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού γίνεται άμεση επανασύνδεση των υπηρεσιών σου.

Υπόδειγμα λογαριασμού
 • Σελίδα 1
 • Σελίδα 2
 • telephne
 • telephone
1.   Κατηγορία υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα βρεις αναλυτικά την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που διαθέτει το πρόγραμμά σου.

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.
Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η φραγή υπηρεσιών λόγω οφειλών, με την πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού γίνεται άμεση επανασύνδεση των υπηρεσιών σου.

Υπόδειγμα λογαριασμού
 • Σελίδα 1
 • Σελίδα 2
 • vdsl
 • vdsl
1.   Κατηγορία υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα βρεις αναλυτικά την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που διαθέτει το πρόγραμμά σου.

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.
Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η φραγή υπηρεσιών λόγω οφειλών, με την πληρωμή του ληξιπρόθεσμου ποσού γίνεται άμεση επανασύνδεση των υπηρεσιών σου.

Υπόδειγμα λογαριασμού
 • Σελίδα 1
 • Σελίδα 2
 • sat
 • sat
1.   Κατηγορία υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο πεδίο θα βρεις αναλυτικά την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που διαθέτει το πρόγραμμά σου.

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.

Υπόδειγμα λογαριασμού
1.   Τιμολόγιο

Δες ποιο πρόγραμμα έχεις επιλέξει

2.   Στοιχεία χρήστη

Σε αυτό το σημείο θα βρεις όλα τα στοιχεία έκδοσης και αποστολής του λογαριασμού.

3.   Κωδικός πληρωμής

Για την πληρωμή του λογαριασμού, θα χρειαστεί να συμπληρώσεις στο πεδίο που θα σου ζητηθεί, το 12ψηφιο «Κωδικό πληρωμής», όπως φαίνεται στο πεδίο 3 του υποδείγματος.

4.   Ημερομηνία εξόφλησης

Η ημερομηνία εξόφλησης αναγράφεται επάνω στο λογαριασμό σου. Για την εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού, περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στην ενότητα Τρόποι πληρωμής λογαριασμού.