Ανακοινώσεις

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
  28/05/2021
  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη μερίδα της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπήρχαν δύο χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ_BC PARTNERS
  29/04/2021
  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29.04.2021 έλαβε γνωστοποίηση της BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία την ίδια ημέρα (29.04.2021) κατείχε...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΔΠ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
  29/04/2021
  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., ότι στις 29.04.2021, η...
 • Ανακοίνωση – Οικονομικό Ημερολόγιο 2021
  29/04/2021
  Η εταιρεία Forthnet A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2. (1) (β) και 4.1.3.15.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιό της, ως εξής: 1. Η ανακοίνωση και δημοσίευση της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2020 με βάση τα ΔΠΧΠ θα...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΠΡΟΩΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  19/04/2021
  Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), σε συνέχεια των από 08.04.2021 και 15.04.2021 ανακοινώσεών της, ενημερώνει, κατ’ ορθή επανάληψη, το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα σε...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΠΡΟΩΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
  15/04/2021
  Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), σε συνέχεια της από 08.04.2021 ανακοίνωσής της, σχετικά με την απόφασή της να ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής του...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  13/04/2021
  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και με τον διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34461/06/Β/95/94) Η...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΑ
  12/04/2021
  Η «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, από την 15.04.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») των 34.605 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο...