Καινοτομία και Τεχνογνωσία

Η Forthnet φέρνει το μέλλον και το αποδεικνύει σταθερά μέσα από τη δραστηριοποίησή της τόσο στο χώρο της «Καινοτομίας» όσο και στον τομέα της  «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Mε όχημα τη μακροχρόνια εμπειρία της στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, αλλά και το υψηλό επίπεδο του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού της που εκπαιδεύεται και εξελίσσεται σε σταθερή βάση, η εταιρία διαθέτει άριστη τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογιών αιχμής. Η διαδικασία αξιοποίησης της καινοτομίας στην επαύξηση της τεχνογνωσίας της Forthnet είναι δομημένη και συνεχής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η διαφοροποίηση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της, όσο και η χρήση νέων μεθόδων στην υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει.

Παράλληλα, η Forthnet διαθέτει βαθιά εξειδίκευση και μακρά εμπειρία σε έργα υποστήριξης της Δημόσιας Διοίκησης, έχοντας αναπτύξει προς την κατεύθυνση αυτή μία σειρά από υψηλού επιπέδου μεθοδολογίες και λύσεις e-Government που επιτυγχάνουν όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό των κυβερνητικών οργανισμών, αλλά και τον καλύτερο προσανατολισμό τους ως προς τις ανάγκες του μέλλοντος.

Η καινοτομία και η τεχνογνωσία διαχέονται αρμονικά σε όλα τα παραγωγικά τμήματα της εταιρίας, αλλά και στους πελάτες της, έτσι ώστε να επιλέγουν λύσεις που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις του αύριο. Επιπλέον η Forthnet μέσα από τη συνεργασία με τους πελάτες της, αλλά και μέσα από τη συνεχή μελέτη της αγοράς, επιτυγχάνει να ανιχνεύει έγκαιρα τις μελλοντικές ανάγκες και τάσεις και να επενδύει τεχνολογικά στους αντίστοιχους τομείς ανάπτυξης.