Έρευνα και Ανάπτυξη / Καινοτομία

forthnet target

Στη Forthnet, το πάθος μας για την καινοτομία και την τεχνολογία οδηγεί στη διαμόρφωση διεθνών συνεργασιών με έγκριτους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα. Οι τομείς στους οποίους εστιάζεται η έρευνα είναι τα δίκτυα νέας γενιάς συμπεριλαμβανομένου του 5G, η ασφάλεια, η ανάλυση δεδομένων και η ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη.

Το Τμήμα Καινοτομίας είναι η μονάδα έρευνας και ανάπτυξης της Forthnet. Η μονάδα επικεντρώνεται στρατηγικά στην υλοποίηση “Proof of Concepts (PoCs)” τεχνολογικών λύσεων, που μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων από την εταιρία. Με όχημα αυτή τη φιλοσοφία προσέγγισης του μέλλοντος, η Forthnet ενισχύει την ευελιξία της και προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα καθώς εργάζεται πάντα σε τεχνολογίες αιχμής.

 

Ειδικότερα το Τμήμα Καινοτομίας:

  • στοχεύει στη σύνδεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την παραγωγή πιλοτικών προϊόντων και προτάσεων εμπορικής αξιοποίησης, ή με τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις παραγωγικές μονάδες της Forthnet.

  • επιδιώκει τη γρήγορη και αποδοτική εξοικείωση της εταιρίας σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

  • αξιοποιεί το Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υλοποιώντας ερευνητικά έργα ευθυγραμμισμένα με τις καινοτόμες ιδέες και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις στρατηγικής της εταιρίας.

 

Τα σημαντικότερα έργα στα οποία το Τμήμα Καινοτομίας συμμετέχει υλοποιώντας το παραπάνω όραμα είναι:

5GSOL

 

 

 

5G-SOLUTIONS: είναι ένα εμβληματικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON2020 και του 5G-PPP. Το έργο υποστηρίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την υλοποίηση δικτύων 5G και συναφών σύγχρονων υπηρεσιών. Σκοπός του είναι να ελέγξει την εφικτότητα παροχής υπηρεσιών με τη χρήση δικτύων 5G και την ποιότητά τους στους τομείς: Μέσα μαζικής επικοινωνίας και Ψυχαγωγία, Έξυπνες πόλεις και λιμάνια, Εργοστάσια του μέλλοντος και Έξυπνης Ενέργειας.

 

safe deed

 

 

Safe-DEED: υλοποποιείται στο πλαίσιο του HORIZON2020 και επιδιώκει να δημιουργήσει υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων τόσο μεταξύ τμημάτων εταιριών όσο και μεταξύ επιχειρήσεων. Η ανταλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να σέβεται την ιδιωτικότητα, το GDPR και ταυτόχρονα να δημιουργεί αξία για τις εταιρίες.

 

cognitus
COGNITUS: υλοποιήθηκε στo πλαίσιo του HORIZON2020. Αφορά σε εφαρμογές που επιτρέπουν σε θεατές γεγονότων π.χ. αθλητικών αγώνων, να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο σε υψηλή ποιότητα, ώστε αυτό να αξιοποιείται για τη δημιουργία καινοτόμων μεταδόσεων και νέων υπηρεσιών από τους operators.

 

speece x rays

 

 

 

SpeechXRays: υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του HORIZON2020. Ο σκοπός του έργου ήταν η υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων ισχυρής αναγνώρισης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τη χρήση video και φωνής.