• Επίσκεψη τεχνικού για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης

  Η επίσκεψη του τεχνικού μας στο χώρο σας γίνεται μετά από επικοινωνία που πραγματοποιείται μαζί σας ώστε να οριστεί ραντεβού. Αφορά ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στον Κατανεμητή του κτιρίου, καθώς και έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας.

  4714
 • Πως θα παραλάβω τον εξοπλισμό μου (router);

  Η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό μας, μετά από επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί μαζί σας, ώστε να οριστεί ραντεβού, ο οποίος απαιτείται να μεταβεί στο χώρο σας ,για να ολοκληρώσει την μικτονόμηση καθώς και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας σας.

  4712
 • Οδηγίες για Ακύρωση της αίτησης προς το δίκτυό μας

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε ακύρωση της αίτησης σας προς το δίκτυο μας τότε:

  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εντός Καταστήματος: δεν διατίθεται δικαίωμα υπαναχώρησης
  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εκτός Καταστήματος τότε:

  - Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να διατηρήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα ακόμα δεν έχουμε προβεί σε υλοποίηση της αίτησης ) μπορείτε να κάνετε ακύρωση ατελώς σε διάστημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής. Μετά το πέρας των 14 ημερών δεν υφίσταται πλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης

  - Σε περίπτωση όμως που έχετε επιλέξει να χάσετε εξαρχής το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα έχουμε προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση της αίτησης σας) τότε πρακτικά συνεχίζετε να έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης και εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσίας σας.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε στο δίκτυο μας θα χρειαστεί να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 13831 (Δευτέρα-Κυριακή 07:00-23:00).

  4715