• Πως μπορώ να αναβαθμίσω την ταχύτητα του Internet;

  Για τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων για πιο γρήγορο Internet , η NOVA, προσφέρει διπλάσιες ταχύτητες έως 50Mbps στις νέες επαγγελματικές της υπηρεσίες. Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες Nova2play Professional & Nova2play Professional Economy με VDSL απολαμβάνετε: • Έως 5 φορές πιο γρήγορο upload και πάνω από 2 φορές πιο γρήγορο download. • Υψηλή ποιότητα και ταχύτητες σε υπηρεσίες όπως conferencing. • Ακόμα πιο γρήγορο browsing. • Παράλληλη χρήση πολλαπλών χρηστών ψηφιακών συσκευών (pc, tablet, smart phone κ.ά). • Ταχύτερη ανταλλαγή αρχείων. Η υπηρεσία VDSL παρέχεται όπου είναι τεχνικά εφικτό.(θα πρέπει να μπει η εφαρμογή για έλεγχο διαθεσιμότητας ) Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και τέλος σταθερής τηλεφωνίας & Internet 5% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4389/2016. ΧΡΕΩΣΕΙΣ • Μηνιαία χρέωση: 15,12€ /μήνα (από 15€ με 23% ΦΠΑ) • Τέλος ενεργοποίησης vdsl : 25,20€ εφάπαξ - Θα παρέχεται δωρεάν για παροχή vdsl μέσω A/K – (από 25€ με 23% ΦΠΑ) • Tέλος υποβάθμισης παροχής VDSL (εντός δέσμευσης 12μηνών) : αντίστοιχο του τέλους διακοπής της υπηρεσίας. • Η προσθαφαίρεση του VDSL επιφέρει ανανέωση 12μηνης δέσμευσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 13832 ή απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα Nova

  4731
 • Πώς θα προχωρήσω σε μεταβίβαση της τηλεφωνικής μου γραμμής σε νέα στοιχεία ;

  Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ • Απαιτείτε η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία). • Συμπληρώνεται Αίτησης Μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία. • Σε περίπτωση μεταβίβασης ο νέος κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού αντιμετωπίζεται ως υφιστάμενος άρα δεν μπορεί να επωφεληθεί των τρεχουσών προσφορών. • Με την μεταβίβαση δεν ανανεώνεται η δέσμευση της υπηρεσίας • Τυχόν οφειλές του υφιστάμενου συνδρομητή πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο καθώς δεν μεταφέρονται στο νέο συνδρομητή. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών(υφιστάμενου και νέου) ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου(αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου) • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας • Σφραγίδα εταιρίας • Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται από ή προς σε εταιρεία είναι απαραίτητο το ΦΕΚ ή καταστατικό, ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου, σφραγίδα της εταιρείας και παρουσία των νομίμων εκπροσώπων κατά την υπογραφή της αίτησης μεταβίβασης.Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του νομίμου εκπροσώπου στο κατάστημα θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη προς το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει να κάνει την μεταβίβαση.

  4735
 • Ποια είναι η διαδικασία επανασύνδεσης της υπηρεσίας μετά από φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου;

  Για υπηρεσίες 3play και 2play professional
  Σε περίπτωση προσωρινής φραγής της υπηρεσίας, θα χρειαστεί η αποπληρωμή του/των ληξιπρόθεσμων παραστατικών επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα για τους Τρόπους Πληρωμής).
  Αν επιλέξετε on line σημείο εξόφλησης, η υπηρεσία θα είναι άμεσα διαθέσιμη χωρίς να χρειαστεί κάποια επιπλέον ενέργεια.
  Αν επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο σημείο εξόφλησης, θα χρειαστεί να επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Nova (13832) για να δηλώστε τα στοιχεία πληρωμής και να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της υπηρεσίας.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! αν υπάρχει εκκρεμότητα σε δόση διακανονισμού θα χρειαστεί επιπλέον του ληξιπρόθεσμου παραστατικού να καλυφθεί και το ποσό της δόσης διακανονισμού.

  Για υπηρεσίες Τηλεόρασης
  Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Nova (13832) για να ενημερωθείτε για το διάστημα συνδρομής που θα χρειαστεί να αποπληρώσετε για να γίνει η επανασύνδεση της υπηρεσίας.
  Σημείωση: αν η επανασύνδεση υπηρεσίας γίνει σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία προσωρινής διακοπής, υπάρχει επιπλέον χρέωση του Τέλους Επανασύνδεσης αξίας 11,36€

  4737
 • Πληροφορίες για τη διακοπή(κατάργηση) της επαγγ.συνδρομής σου

  Για επαγγελματικές υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet (2play ή 3play) Για κατάργηση υπηρεσίας θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση’’Διακοπής Υπηρεσίας’’σε Κατάστημα NOVA μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΗ • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου(αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου) • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας • Σφραγίδα εταιρίας Για υπηρεσίες τηλεόρασης Επικοινωνείτε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών(13832) ώστε να αιτηθείτε την κατάργηση της υπηρεσίας σας.

  4741