• Λήψη επίγειων ψηφιακών καναλιών (με σύνδεση επίγειας κεραίας)

  Αρχικά θα πρέπει να συνδεθεί η επίγεια κεραία σας στην υποδοχή RFIN του δέκτη σας. Έπειτα θα πρέπει να προχωρήσετε σε Σάρωση καναλιών από το μενού του δέκτη.

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -> Σάρωση δορυφορική και επίγεια.

   

  4767
 • Nova Web Mail

  Για αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το θέμα κάνετε κλικ εδώ

  4815
 • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ.

  Με την εκκίνηση του δέκτη θα επιλέξετε Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας)

   

  4768
 • Αναβάθμιση αποκωδικοποιητή

  Για να αναβαθμίσετε τον αποκωδικοποιητή σας NovaBox ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα:

  Επιλέξτε Μενού |  Βοήθεια | Αναβάθμιση δέκτη

   

  Εναλλακτικά:

  1. Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr

  2. Επιλέξτε από το Μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova | Αναβάθμιση Αποκωδικοποιητή.

  3. Επιλέξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά.
    
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ελέγξτε τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
   (επιλέξτε Menu |Ρυθμίσεις | Περιβαλλοντικές  | Χρόνος Απενεργοποίησης: Ποτέ).

   

  4765
 • Σάρωση καναλιών (δικτύων)

  Για να κάνετε σάρωση καναλιών επιλέξτε από το τηλεκοντρόλ:

  Menu |Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση | Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε συνδέσει  την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

  Εναλλακτικά:

  1. Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr

  2. Επιλέξτε από το μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova |  Σάρωση δικτύων κύριου εξοπλισμού Nova  και επιλέξτε “Αποστολή”.

   

  4766