• Δεν χτυπάει το τηλέφωνο (δεν έχει κουδουνισμό)
  • Ελέγξτε αν  το volume της συσκευής είναι στο high.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική πρίζα του σπιτιού (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν υπάρχει δυνατότητα δοκιμάστε με άλλη τηλεφωνική συσκευή.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38070
 • Μαύρη οθόνη
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ανοιχτός
    
  2. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας βρίσκετε στην σωστή πηγή
    
  3. Αφαιρέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα
    
  4. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα 
    
  5. Αν έχετε πρόσβαση στο μενού προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας   Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ
    
  6. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο μενού ή μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.
  4774
 • Πρόγραμμα χωρίς ήχο (Απώλεια ήχου)
  1. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα
  2. Δοκιμάστε με ένα άλλο HDMI καλώδιο και αν είναι εφικτό και σε άλλη θύρα HDMI της τηλεόρασης σας
  3. Αποσυνδέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα και επανασυνδέστε τον
  4. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ
   Πληκτρολογείτε το
   Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) και ΟΚ
  5. Αν μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831 
  4771
 • Δεν έχω τηλέφωνο (καθόλου σήμα)
  • Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια άλλη τηλεφωνική συσκευή, αν δεν έχετε διαθέσιμη δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38073
 • Ένδειξη "Αναζήτηση σήματος" στην οθόνη της τηλεόρασης

  Αν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας θα πρέπει να περιμένετε αρχικά να κοπάσουν και στην συνέχεια να προχωρήσετε σε σάρωση καναλιών.

  Επιλέξτε  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -|Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

   

  Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.

   

  4775
 • Δεν μπορώ να κάνω εξερχόμενες κλήσεις ενώ δέχομαι κανονικά
  • Αν έχετε ενεργοποιημένη κάποια ψηφιακή ευκολία δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε.
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει δοκιμάστε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια άλλη τηλεφωνική συσκευή ή αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38067
 • Έχω πρόβλημα με την ποιότητα κλήσεων (έχω θόρυβο και παράσιτα ή διακοπές τηλεφωνίας)
  • Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού) χωρίς να είναι συνδεδεμένο το router, το φίλτρο ή ο διαχωριστής (splitter).
   Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε στην αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter).

    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια άλλη τηλεφωνική συσκευή ή αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38072
 • Πρόβλημα με ειδικό εξοπλισμό (συναγερμός, μηχάνημα πιστωτικών καρτών)
  • Αν είστε νέος πελάτης βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φίλτρο στον εξοπλισμό και ότι έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία από τον τεχνικό που το εγκατέστησε.
    
  • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ώστε να σας δοθούν τα τηλέφωνα που καλεί ο εξοπλισμός και εφόσον αφορούν κέντρο λήψης σημάτων, επικοινωνήστε με το 13731.
    
  • Αν είστε υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το φίλτρο και στην συνέχεια να επιβεβαιώσει ο τεχνικός που εγκατέστησε τον εξοπλισμό ότι λειτουργεί και είναι σωστά τοποθετημένος.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση  επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38066
 • Δεν έχω αναγνώριση κλήσεων
  • Δοκιμάστε να κλείσετε το router και ελέγξτε αν λειτουργεί η αναγνώριση. Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε σε αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter)
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731
  38071