• Αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού

  Ιδιώτες

  Η αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού* γίνεται μόνο εγγράφως.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παραμείνει ενεργή η υπηρεσία εντός ιδιόκτητου δικτύου Nova για έξι μήνες και αν έχει προηγηθεί και άλλη αλλαγή αριθμού**, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο μήνες από αυτή.
  • Υπάρχει εφάπαξ χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου και εμφανίζεται στον πρώτο λογαριασμό μετά την αλλαγή

  *Η δυνατότητα αλλαγής του τηλεφωνικού αριθμού είναι διαθέσιμη σε υπηρεσίες εντός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet και για δορυφορικές υπηρεσίες. Για ΧΕΓ (εκτός Ιδιόκτητου δικτύου Forthnet) υπηρεσίες  η αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού δεν μπορεί να υλοποιηθεί(πρέπει να είναι στο δίκτυο του ΟΤΕ για να γίνει).

  ** Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του νέου αριθμού.

  Επιχειρήσεις

  Για να κάνετε αλλαγή στον τηλεφωνικό αριθμό σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κατάστημα της NOVA ώστε να συμπληρωθεί σχετική αίτηση.

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 6μήνες στην υπηρεσία και αν έχει προηγηθεί και άλλη αλλαγή αριθμού, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο μήνες από αυτή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου(αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου)
  • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας
  • Σφραγίδα εταιρίας
  38131
 • Πληροφορίες για Τηλεφωνία μέσω δορυφόρου

  Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας παρέχονται μέσω δορυφόρου με την χρήση τεχνολογίας VoIP. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή τους είναι η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο σα

  Τηλεφωνία

  Απεριόριστη Τηλεφωνία προς όλους το παρόχους

  ·         Παροχή της τηλεφωνίας με τεχνολογία VoiP μέσω δορυφόρου

  ·         Παρέχεται χρήση γεωγραφικών αριθμών (όπως & στο LLU) και εξυπηρετούνται και υπάρχοντες αριθμοί (φορητότητα)

  ·         Η χρήση της τηλεφωνίας, δεν συσχετίζεται με την ταχύτητα του internet και δεν επηρεάζεται από την πολιτική ορθής χρήσης του internet

  ·         Δεν υποστηρίζονται οι κλήσεις Data  κλήσεις μέσω Fax & Modem

   

   

  Internet

  Γρήγορο internet έως 20 Mbps, μέσω δορυφόρου με ταχύτητες έως 20 Mbps download (από 10 Mbps σήμερα) και 6 Mbps upload (από   2 Mbps σήμερα) 
  Πολιτικής Ορθής Χρήσης 10 GB  / μήνα.

  Σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο:

  ·         - καμία πρόσθετη χρέωση

  ·         - μείωση της ταχύτητας στα 256 kbps έως το τέλος του μηνιαίου κύκλου της υπηρεσίας

  ·         - επαναφορά άμεσα της κανονικής ταχύτητας με την εκκίνηση του νέου μηνιαίου κύκλου

  ·         - με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης που ξεπερνάει το όριο είναι για ελάχιστες ημέρες σε χαμηλή ταχύτητα

  4783
 • Ψηφιακές Ευκολίες Σταθερής Τηλεφωνίας

  Δωρεάν Βασικό πακέτο ψηφιακών ευκολιών: Αναγνώριση, Αναμονή, Εκτροπή, Επιλεκτική Απόκρυψη
  Δωρεάν Επιπλέον πακέτο ψηφιακών ευκολιών: Τριμερής συνομιλία, Αυτόματη κλήση, Συντετμημένη κλήση, Υπηρεσία “Μην ενοχλείτε”, Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη, Φραγή εξερχομένων κλήσεων


  Σημείωση: Για λόγους προστασίας υπερβολικών χρεώσεων, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα να οριστεί από τον χρήστη μέσω ψηφιακής ευκολίας η προώθηση κλήσεων σε προορισμούς εξωτερικού και προς αριθμούς πρόσθετης χρέωσης 90. Αν ο συνδρομητής επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί η προώθηση κλήσεων προς τους παραπάνω προορισμούς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο 13832.


  Στις TDM γραμμές υποστηρίζονται κανονικά όλες οι ψηφιακές ευκολίες.


  Για την Δεύτερη Τηλεφωνική Γραμμή ισχύουν οι παρακάτω διαφοροποιήσεις:
  •    δεν υποστηρίζεται ο έλεγχος κατάστασης των ψηφιακών ευκολιών: Άμεση Εκτροπή Κλήσης, Έμμεση Εκτροπή Κλήσης όταν δεν απαντά και όταν είναι κατειλημμένο, Υπηρεσία «Μην Ενοχλείτε» και Υπηρεσία Απόρριψης Κλήσεων με απόκρυψη
  •    στην αναμονή κλήσης δεν ακούγονται τα σχετικά μηνύματα επιβεβαίωσης μετά από κάθε χειρισμό
  •    στην υπηρεσία φραγής εξερχομένων κλήσεων δεν υποστηρίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ αστικών και υπεραστικών κλήσεων
  •    για την πραγματοποίηση αλλαγής PIN ο συνδρομητής θα πρέπει να εισάγει το νέο PIN 2 φορές
  •    η αυτόματη κλήση ΔΕΝ υποστηρίζεται στο σύνολό της
  •    στην υπηρεσία Συντετμημένης Κλήσης δεν υποστηρίζεται η διαγραφή μιας μνήμης αλλά είναι δυνατή η ανανέωσή της με νέο αριθμό, στην εντολή ενεργοποίησής της λείπει το διαχωριστικό (*) μεταξύ θέσης μνήμης και προορισμού και οι θέσεις μνήμης από 10 (0-9) είναι 8 (2-9)

   

   

  Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
  4785
 • Δεύτερη τηλεφωνική γραμμή

  Μπορείτε να προσθέσετε δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό στην κύρια υπηρεσία σας και να εμφανίζεται στον ίδιο λογαριασμό.  Για ενεργοποίηση απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα Nova ή καλέστε στο 13831.

   

  Διευκρινήσεις:

  ·         - Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί μέσω ειδικού εξοπλισμού(τεχνολογία VoIP) και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.

  ·        -  Ο νέος τηλεφωνικός αριθμός παρέχεται με απευθείας αριθμοδότηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του από το συνδρομητή.

  ·         - Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή παρέχεται με επιπλέον χρέωση στο μηνιαίο πάγιο, καθώς και με χρέωση τέλους ενεργοποίησης βάσει του ενημερωμένου τιμοκαταλόγου

  38135
 • Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τη μόνιμη απόκρυψη αριθμού;

  Με την ενεργοποίηση μόνιμης απόκρυψης δεν εμφανίζεται ο αριθμός σας όταν πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις.

  Η ενεργοποίηση όπως και η απενεργοποίηση πραγματοποιείται με σχετική αίτηση μεταβολής στοιχείων, που θα πρέπει να κάνετε είτε σε κατάστημα NOVA, είτε καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών (13832)

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου (αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου)

  • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας

  • Σφραγίδα εταιρίας

  4789
 • Προσωπικά μηνύματα στην οθόνη της τηλεόρασης

  Μέσω του Nova ψηφιακού δορυφορικού αποκωδικοποιητή σας μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα, που σας κρατούν σε συνεχή επαφή με τη Nova, προσφέροντάς σας χρήσιμες πληροφορίες ώστε να μη χάνετε τίποτα από το συναρπαστικό πρόγραμμά της.

  Όταν βρίσκεστε στο περιβάλλον της Nova και υπάρχει κάποιο μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί, εμφανίζεται ένα φακελάκι επάνω δεξιά στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να μπορέσετε να διαβάσετε ένα προσωπικό μήνυμα θα χρειαστεί να πατήσετε από το τηλεχειριστήριο της Nova το κουμπί Menu -> Μηνύματα. Aφού διαβάσετε το μήνυμα πατώντας το κουμπί «ΟΚ» μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα ώστε να μην εμφανίζεται το φακελάκι στην οθόνη της τηλεόρασης

  4764
 • Πως μπορώ να ελέγχω το περιεχόμενο που παρακολουθεί η οικογένειά μου;

  Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το περιεχόμενο που παρακολουθεί η οικογένεια σας!

  Ο Γονικός Έλεγχος σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση στην τηλεθέαση και να το ξεκλειδώνετε όποτε εσείς θέλετε με το προσωπικό σας pin*

  Για τη διαδικασία κλειδώματος θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Από το τηλεχειριστήριο της Nova πατάτε το κουμπί Menu->Ρυθμίσεις-> Γονικός έλεγχος.

  Έπειτα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στις κατηγορίες

  «κατηγορία κλειδώματος» για να κλειδώνετε το πρόγραμμα ανάλογα με το σήμα καταλληλότητας **

  «Κλείδωμα καναλιών» που σας επιτρέπει να κάνετε πλήρες κλείδωμα του καναλιού που θεωρείτε εσείς ακατάλληλο

  «Αλλαγή κωδικού pin» : μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό pin Σε περίπτωση που εισάγετε λάθος το pin  3 φορές θα χρειαστεί να καλέσετε στο 13731 προκειμένου να επαναφέρουμε τον κωδικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 1234*.

  ** Σήματα καταλληλότητας

  4762