Παύση παροχής προνομίων για εξόφληση με πάγια χρέωση μέσω πιστωτικής (παροχή 13ου μήνα)

12/07/2021

Η Nova ενημερώνει ότι παύει η παροχή προνομίων για την εξόφληση με πάγια χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας (παροχή 13ου μήνα) για τις υπηρεσίες Nova3play και Nova Τηλεόραση. Δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενοι συνδρομητές, οι οποίοι βρίσκονται εντός σύμβασης ορισμένου χρόνου και μέχρι τη λήξη της εν λόγω προβλεπομένης διάρκειας.