Τηλεφωνία
Απεριόριστη τηλεφωνία προς σταθερά & κινητά για να μιλάς όσο θέλεις!
  • Απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα εθνικά σταθερά, αστικά και υπεραστικά.
  • Απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα κινητά, όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας Ελλάδος.
  • Δεν χάνεις καμία κλήση εκτός σπιτιού ενεργοποιώντας δωρεάν την υπηρεσία εκτροπής κλήσεων!